Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτου ιθαγένειας, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα συχνά εκφράζονται και εγγυώνται από το νόμο με μορφές συμβάσεων, συνηθισμένων διεθνών νόμων, γενικών αρχών και άλλων πηγών διεθνών νόμων. Η διεθνής νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνει υποχρεώσεις των κυβερνήσεων να δρουν με συγκεκριμένο τρόπο ή να απέχουν από συγκεκριμένες πράξεις, με σκοπό να προωθήσουν και να προστατέψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες ατόμων και ομάδων.

Το 1948, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτέλεσε το πρώτο όργανο επίσημης αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο αυτό ήταν ένα μη δεσμευτικό όργανο. Ακούστε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εδώ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Αυτά τα δύο τέθηκαν σε εφαρμογή το 1976.

Βασικές Αρχές που αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι για Όλους (Οικουμενικά και Ίσα)
Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.» «Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές και οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.»

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι αναφαίρετα
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετα. Κανένα άτομο δε θα πρέπει να στερείται τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Ωστόσο, τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να υποστούν περιορισμούς υπό συγκεκριμένες συνθήκες και υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνο με το νόμο. Ένα παράδειγμα περιορισμού μπορούμε να δούμε στο Άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

« Η στέρηση της ζωής δε θεωρείται ότι παραβιάζει το παρόν Άρθρο όταν αποτελεί επακόλουθο χρήσης βίας που είναι απολύτως αναγκαία για:

  1. την υπεράσπιση κάθε προσώπου από παράνομη βία
  2. να επιτευχθεί νόμιμη σύλληψη ή να αποτραπεί η δραπέτευση προσώπου που κρατείται νόμιμα
  3. νόμιμες πράξεις καταστολής στάσης ή ανταρσίας»

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όπως ορίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αποτελεί βασική έννοια στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να επιτευχθεί μέσω όλων των δικαιωμάτων όπως αυτά έχουν οριστεί στις ποικίλες συμβάσεις.

Αξίες κλειδιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνουν:

Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;
Σεβασμός
Αλληλεγγύη

Σημαντικά έγγραφα για τα ανθρώπινα δικαιώματα:
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Αφρικανικός Χάρτης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών
Ασιατικός Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άλλες συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελούν: