ΕΤΑΙΡΟΙ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

AEQUITAS (Κύπρος)
Ο AEQUITAS είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011. Όραμα του είναι να συνεισφέρει στην δημιουργία μίας κοινωνίας όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κατανοητά, διαφυλάσσονται και προάγονται με σκοπό την ενίσχυση του σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, καλλιεργώντας ένα αίσθημα αξίας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας την φυλετική ισότητα σε όλες τις σφαίρες, κατορθώνοντας τον σεβασμό για την ανθρώπινη διαφορετικότητα, προτρέποντας τους ανθρώπους να γίνουν ενεργοί πολίτες και επιπλέον ενισχύοντας αξίες όπως η δημοκρατίας και η αλληλεγγύη. Αποστολή του AEQUITAS είναι να εκτελεί όλες τις δραστηριότητες του με βάση τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτές κατοχυρώνονται στο Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε άλλες Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο AEQUITAS επιζητά να ευαισθητοποιήσει και να διδάξει σε άτομα και ομάδες θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ιθαγένεια. Μέχρι σήμερα:

 • Παρέχει εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιθαγένεια και την διαπολιτισμική εκπαίδευση σε ένα ευρύ κοινό
 • Ενδυναμώνει περιθωριοποιημένες κοινωνίες και άτομα με τη γνώση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
 • Πραγματοποιεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε πλήθος θεμάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ενθαρρύνει δημόσιες συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Πραγματοποιεί δραστηριότητες άσκησης πίεσης και υπεράσπισης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο AEQUITAS είναι μέλος:
Του Ιδρύματος Anna Lindh
Του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Ρατσισμού
Ο AEQUITAS είναι ο επικεφαλής οργανισμός αυτού του προγράμματος.

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA LLERE (Ισπανία)
Ο LLERE είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1995. Αποστολή του είναι να δουλέψει για την εξάλειψη των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας, της καταπίεσης και του διωγμού ομάδων λόγω των χαρακτηριστικών τους, όπως η εθνικότητα, η ιθαγένεια, ο πολιτισμός, η θρησκεία, η οικονομική κατάσταση ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Μέχρι σήμερα:

 • Πραγματοποιεί ενέργειες με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνιών
 • Σχεδιάζει και πραγματοποιεί κοινωνικά προγράμματα
 • Αναπτύσσει και υλοποιεί δράσεις μεσολάβησης με ιδρύματα, συνεταιρισμούς και άλλες ιδιωτικές και δημόσιες οντότητες που διευκολύνουν την καθιέρωση πολιτισμικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 • Πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με την εκπαίδευση και κοινωνική ανάπτυξη της ισπανικής πραγματικότητας
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία επιζητούν να προωθήσουν την διαπολιτισμικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την υπερπολιτισμικότητα
 • Αναλαμβάνει δράση για την προώθηση και την ανάπτυξη ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Παρέχει κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες διεξάγοντας εκπαιδευτικές, πολιτισμικές και κοινωνικές δράσεις σε ιδιωτικές και δημόσιες σφαίρες.

Διεθνής Εμπειρία:
Ο Llere έχει μακρά εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως (Αφρική, Νότια Αμερική, κ.α.)

-Δεσμοί και Δίκτυα:
Ο οργανισμός είναι ενεργά αναμεμιγμένος σε διάφορα δίκτυα:
Εθνικός Συντονιστής Εθνικής Πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Ρατσισμού (ENAR)
Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας (EAPN)
Μέλος του Enseñantes con Gitanos
Μέλος του Ιδρύματος Anna Lindh

INPLANET (Ελλάδα)
Ο INPLANET είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που δουλεύει σε εκπαιδευτικούς και πολιτισμικούς τομείς μέσω των τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων δραστηριοτήτων. Ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό να εφοδιάσει τους νέους με την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη και να «αγκαλιάσουν» τις ευρωπαϊκές αξίες μέσω του εθελοντισμού και των προγραμμάτων κινητικότητας νέων. Στηρίζει τους νέους ανθρώπους που λόγω κοινωνικών συνθηκών μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα να ζήσουν την Ευρώπη. Ο οργανισμός INPLANET έχει την εμπειρία περισσότερων από 40 προγραμμάτων διακρατικής κινητικότητας και δουλεύει ως οργανισμός υποδοχής και συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα ευρέος φάσματος σχετικά με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής. Προσφέρει επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και αναπτύσσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για νέους από όλη την Ευρώπη.

THE COMMUNITY CENTER FOR INTEGRATED DEVELOPMENT (Καμερούν)
Ο «The Community Center for Integrated Development (CCID)» είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, όραμα του οποίου είναι να προάγει τα δικαιώματα κοινωνιών, ομάδων και ατόμων ώστε να γίνουν πρωταγωνιστές της αλλαγής, ενδυναμώνει τις γυναίκες, προωθεί την υγεία, την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους του Καμερούν. Αναγνωρίζει ότι για να πραγματοποιήσει το όραμά του, η ενεργή συμμετοχή των κοινωνιών είναι απαραίτητη. Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός CCID εργάζεται με κοινωνίες ενήμερες για το γεγονός ότι οι ιθαγενείς του Καμερούν ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Δουλεύει λοιπόν για τον απλό λαό με κοινότητες ώστε να βρεθεί τρόπος σε ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά να ενωθούν και να μοχλεύσουν τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τους πόρους με σκοπό να γεννηθούν κοινές αξίες και οφέλη. Διενεργώντας τις δραστηριότητες του ο CCID, εξασφαλίζει τοπική ιδιοκτησία των καινοτομιών, δουλεύοντας με κοινότητες ώστε να οδηγηθούν στον προγραμματισμό και την υλοποίηση.
Ο CCID οραματίζεται μία Αφρική όπου:

 • Όλα τα κορίτσια και οι γυναίκες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους, να ενημερώνονται και να λαμβάνουν αποφάσεις για την σεξουαλικότητά τους, τις σχέσεις, την εγκυμοσύνη, την κυοφορία και τον γάμο, απελευθερωμένες από εξαναγκασμούς, βία και διακρίσεις.
 • Κοινωνίες θα δουλεύουν μαζί με πλήθος ενδιαφερόμενων ώστε να πιέζουν για ανάπτυξη κοινωνιών που θα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και θα δουλεύουν για την ενδυνάμωση τους πιέζοντας παράλληλα για την ανάπτυξή τους.
 • Οι νέοι θα έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης όπως και σε υπηρεσίες φιλικές προς τη νεολαία και τα δικαιώματά τους.
 • Οι νέου θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους για να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με έμφαση στον κοινωνικό σχεδιασμό και στην πολιτική αλλαγή στοχευμένη στην κοινωνική δράση και στην αλλαγή του κοινωνικού συστήματος.