Έγγραφα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται διάφορα σημαντικά έγγραφα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι χρήσιμα για άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Οι αναφορές αφορούν κυρίως τις χώρες των εταίρων του προγράμματος (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Φιλιππίνες και Καμερούν).

Έγγραφα