Αρχική 2017-06-02T12:51:54+00:00

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Aυτό το μέρος θα ενημερώνεται με τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εκπαίδευση

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το 1993, η Γενική Συνέλευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατέστησε την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως «σημαντική για την καλλιέργεια και την επίτευξη μια σταθερής και αρμονικής σχέσης μεταξύ των κοινοτήτων και της υιοθέτησης αλληλοκατανόησης, ανοχής και ειρήνης».

Μαθε Περισσοτερα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Εταίροι

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ο AEQUITAS είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011. Όραμα του είναι να συνεισφέρει στην δημιουργία μίας κοινωνίας όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κατανοητά, διαφυλάσσονται και προάγονται με σκοπό την ενίσχυση του σεβασμού.

Μαθε Περισσοτερα

Αποποίηση ευθυνών: Το υλικό και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του υλικού και των πληροφοριών που αυτή περιέχει.